Khoa Học Môi Trường – Lê Văn Khoa | Hoàng Xuân Cơ, 365 Trang

Khoa Học Môi Trường – Lê Văn Khoa | Hoàng Xuân Cơ, 365 Trang

 

http://www.thuvienso.info Chương I. Các vấn đề chung về khoa học môi trường
. Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường
. Các chức năng chủ yếu của môi trường
. Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn
. Những thách thức môi trường hiện nay trên Thế giới
Chương II. Các thành phần cơ bản của môi trường
1. Thạch quyển
2. Thuỷ quyển
3. Sinh quyển
4. Khí quyển
Chương III. Hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học
1. Những vấn đề chung về sinh thái học
2. Hệ sinh thái
3. Cấu trúc và chức năng hệ sinh thái
4. Sự chuyển hoá vật chất trong hệ sinh thái
5. Các nhân tố sinh thái
Chương IV. các kiểu chính của hệ sinh thái.
1. Các hệ sinh thái trên cạn
2. Các HST ở nước.
Chương V. Tài nguyên thiên nhiên .
1. Các vấn đề chung .
2. Tài nguyên khoáng sản – một tài nguyên không tái tạo
3. Tài nguyên khí hậu
4. Tài nguyên sinh vật và rừng
5. Tài nguyên đất .
Chương VI. Dân số và Môi trường
1. Mối quan hệ Dân số – Tài nguyên và Phát triển
2. Sự gia tăng dân số Thế giới và Dân số học
3. Lịch sử gia tăng dân số nhân loại
4. Cấu trúc dân số – Thành phần tuổi và tỷ lệ giới tính
5. Sự phân bố và sự di chuyển dân cư
Chương VII.Tác động của con người đối với môi trường
1. Lịch sử tác động của con người đến môi trường
2. Tác động của con người đến các thành phần môi trường
3. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM).
4. Đánh giá môi trường chiến lược.
Chương VIII. Ô nhiễm môi trường
1. Khái niệm và nguyên nhân
2. Ô nhiễm môi trường nước
3. Ô nhiễm không khí
4. Ô nhiễm đất
5. Ô nhiễm tiếng ồn
Chương IX. Vấn đề lương thực và nạn đói trên Thế giới
1. Nhu cầu dinh dưỡng của con người.
2. Những lương thực và thực phẩm chủ yếu
3. Sản xuất lương thực trên Thế giới và ở Việt Nam.
4. Các giải pháp để giải quyết vấn đề lương thực
Chương X. Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường.
. Khái niệm và nội dung phát triển bền vững (PTBV) .
. Chỉ tiêu lượng hóa PTBV
. Các mục tiêu của PTBV
Chương XI. Giáo dục Môi trường.
. Phương pháp tiếp cận trong GDMT.
. Các phương thức GDMT
. Luật và chính sách môi trường ở Việt Nam
Chương XII. Những thay đổi khí hậu toàn cầu và các chiến lược bảo vệ môi trường
. Lắng đọng Axit.
. Hiệu ứng nhà kính.
. Sự suy thoái ôzôn trong tầng bình lưu
Chương XIII. quản lý môi trường
. Nguyên tắc quản lý môi trường
. Nội dung công tác quản lý môi trường ở Việt Nam.
. Tổ chức công tác quản lý môi trường
. Phương pháp luận và Công cụ quản lý môi trường

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Văn Khoa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 122.43MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?yn8vup9uidmla5o
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *