Kiến trúc Unix & Linux – Huỳnh Thúc Cước, 214 Trang

Chia OS ra thành nhiều tiến trình (TT), mỗi TT cung cấp một tập các dịch vụ ( ví dụ các dịch vụ bộ nhớ, dịch vụ tạo TT, dịch vụ lập biểu …). Các phần mềm dịch vụ (server) chạy trong user mode thực hiện vòng lặp để tiếp nhận yêu cầu các dịch vụ của nó từ các client. Client có thể là thành phần khác của HĐH, hay là một ứng dụng, yêu cầu phục vụ bằng cách gởi một thông điệp (message) tới server. Kernel của HĐH, là phần rất nhỏ gọn (microkernel) chạy trong kernel mode phát các thông điệp tới server, server thực hiện yêu cầu, kernel trả lại kết quả cho client. Server chạy các TT trong user mode tách biệt, nên nếu có sự cố (fail) thì toàn bộ hệ thống không hề bị ảnh hưởng. Với nhiều CPU, hay nhiều máy kết hợp, các dịch vụ chạy trên các CPU, máy khác nhau, thích hợp cho các tính toán phân tán.

HĐH được chia thành các lớp xếp chồng lên nhau. Phân lớp là cấu trúc được sắp xếp theo hai hướng lên-xuống (nhìn tại một lớp bất kì), sao cho mỗi lớp thành một đơn thể với chức năng cung cấp các dịch vụ cho lớp trên liền kề, và sử dụng tòan bộ dịch vụ của lớp dưới liền kề, với nguyên tắc lớp trên yêu cầu và nhận kết quả, lớp dưới thực hiện và trao kết quả cho lớp trên. Với cách xác định tường minh như vậy sẽ tránh được sự trùng lặp chức năng cũng như chồng chéo quan hệ (ví dụ ở mô hình đơn thể nói trên) giữa các đơn thể. Kiểu cấu trúc này mang lại các ưu điểm sau:

– Nếu chuẩn hóa được các dịch vụ ở mỗi lớp, và chuẩn định dạng dữ liệu vào/ra thì các phần mềm thực hiện đơn thể sẽ trở nên phổ quát, dễ dùng chung cho các hệ thống có cấu trúc tương tự. Chương trình nguồn dễ dàng biên dịch lại và chạy ở các phần cứng khác nhau. Đó là tính portable.

– Đơn giản hóa quá trình cải tiến hay nâng cấp hệ thống bằng việc thay đổi, nâng cấp các đơn thể các thể, mà không phải chờ đợi cho đến khi hòan tất toàn bộ hệ thống. Chính nhờ vậy mà tăng được hiệu năng họat động, tính ổn định của hệ thống.

– Hổ trợ tốt cho nhu cầu trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống khác nhau khi có sự chuẩn hóa về giao diện (interface), và giao thức (protocol). Đó chính là tính mở của hệ thống.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Huỳnh Thúc Cước
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.72 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate] http://mediafire.com/?zmjytywmljd
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *