Ký hiệu vật liệu kim loại – Nguyễn Quang Anh, 30 Trang

Các nước trên thế giới đều có một cơ quan tiêu chuẩn duy nhất (trừ Mỹ) quy định hệ thống ký hiệu vật liệu kim loại cũng như các yêu cầu kỹ thuật có tính pháp lý trong phạm vi nước đó. Các ký hiệu vật liệu đã được quy định trong tiêu chuẩn đã ban hành thường được gọi là mác (mark) hay nhãn hiệu, số hiệu…Tại Việt Nam thường quen gọi là mác. Tuy nhiên theo quy định từ 1975 ta dùng từ số hiệu để không phải Việt hóa tiếng nước ngoài.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quang Anh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?jg2w5l5oym0vbk5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *