Kỹ thuật lập trình C++ – Nguyễn Thị Mỹ Dung

Mục tiêu chung:

Rèn luyện cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về lập trình cấu trúc. Ngôn ngữ lập trình được giới thiệu là ngôn ngữ lập trình C. Sau khi học, sinh viên có thể ứng dụng ngôn ngữ lập trình C để viết các chương trình ứng dụng. Chạy chương trình trên trình biên dịch Turbo C++.

Mục tiêu cụ thể:

– Cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử ra đời của ngôn ngữ lập trình C, các thành phần thường có trong một chương trình C và ý nghĩa của các thành phần.

– Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về các thành phần trong ngôn ngữ lập trình C và cách sử dụng các thành phần: từ khoá, hằng, biến, biểu thức, kiểu dữ liệu, nhập xuất dữ liệu trong C.

– Cung cấp cho cho người học các kiến thức về các lệnh có cấu trúc và cách sử dụng các lệnh này (if, if…else, switch…case, while, do…while,…), cách viết chương trình bằng hàm (function), cách truyền tham số trong hàm, các đặc tả khai báo biến, phạm vi hoạt động của biến, cách thức xây dựng bài toán bằng phương pháp đệ quy, các kiến thức về mảng một chiều (mảng số nguyên, mảng ký tự,…), mảng nhiều chiều, cách sắp xếp dữ liệu trong mảng, cách khai báo con trỏ và cấp phát động, cách xây dựng các kiểu dữ liệu do người lập trình tự định nghĩa (cấu trúc, hợp,…) và ứng dụng các kiến thức đã học vào các bài tập cụ thể.

– Ngoài ra còn giúp sinh viên đạt được các kiến thức cơ bản về kiểu tập tin và thao tác dữ liệu trên tập tin.

Yêu cầu đối với sinh viên:

– Nghiên cứu kỹ nội dung lý thuyết, thực hành một số bài tập ví dụ và bài tập thực hành để nâng cao kỹ năng thực hành.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Thị Mỹ Dung
Kiểu tập tin : ISO
Độ lớn tập tin : 3.35 MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?7r72zsao73aszg6
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *