Luận văn NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHO BÀN MÁY PHAY CNC

Luận văn NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHO BÀN MÁY PHAY CNC

Ngày nay , cuôc cach mang khoa hoc ky thuât trên thê giơi đang phat triên vơi tôc đô vu bao , không ngưng vươn tới những đỉnh cao mơi, trong đo co nhưng thành tựu về kỹ thuật tự động hóa sản xuất . Đa sô cac may côn g cu hiên đai đươc điêu khiên theo chương trinh sô . Đây la nhưng điêu kiên ky thuât cơ ban để thực hiên nhưng điêu kiên tư đông hoa linh hoat trên tưng may công cụ điều khiển số riêng le , hay cac trung tâm điêu khiên sô cũng như việc g hép nối chúng thành môt hê thông linh hoat , điêu khiên liên thông băng may tinh ghep nôi mạng. Vơi tiên bô mạnh mẽ của công nghệ vi xử lý đã tạo điều kiện nâng cao vượt bậc công năng cua hê điêu khiên sô , đông thơi vơi viêc ngay cang giam vê gia thanh của bộ điều khiển này. Cụm vi xử lý với tư cách là bộ phận chính yếu của thiết bị và các bo mạch ghép nối ngoại vi là những phần cứng không thể thiếu được trong cac máy công cụ CNC.

Chương I – Tổng quan về máy công cụ CNC.
Chương II – Hệ thống đo lường và điều khiển trong máy CNC.
Chương III – Phân tích và chọn phương án truyền động cho bàn máy phay CNC
Chương IV – Tổng hợp hệ thống truyền động bàn máy phay CNC.
Chương V – Nâng cao chất lượng hệ truyền động bàn máy phay CNC bằng bộ điều khiển mờ lai.
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?0j525knjju3pcxm
[/like-gate]

One Comment

  1. Pingback: Download trọn bộ tài liệu vận hành phay CNC | Danh bạ trung tâm CAD/CAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *