Luận văn tốt nghiêp- Tìm hiểu về máy cắt CNC

Luận văn tốt nghiêp- Tìm hiểu về máy cắt CNC

 

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU…..……………………………………………………………………..1
PHẦN A : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SODICK……………………………2
PHẦN B : NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ EDM…………………..….……..5
1.1.Nguyên lý gia công tia lửa điện ( EDM)…………………………….5
1.1.1. Gia công tia lửa điện dùng điện cực định hình………………… 6
1.1.2. Gia công tia lửa điện bằng cắt dây……………………………… 6
1.2. Bản chất vật lý……………………………………………… ………7
1.3.Các thông số công nghệ của EDM…………………………………….9
1.3.1. Đặc tính về điện của sự phóng tia lửa điện………………………9
1.3.2. Các thông số điều chỉnh………………………………………….9
1.4.Gia công EDM có thể được phân loại như sau………………..……12
1.5.Các trục căn bản của máy EDM…………………………………….13
PHẦN 2:TÌM HIỂU VỀ MÁY CẮT XUNG( DIE SINKING EDM)…..14
PHẦN 3: MÁY CẮT DÂY EDM( WIRE CUT EDM)…………………21
PHẦN 4: BỘ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH TRONG MÁY CẮT EDM………34
4.1.Hệ thống servo AC…………………………………………………34
4.2.Một số hệ thống mạch trong máy EDM……………………………39
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?c9jlunssxx9s8i1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *