Lý thuyết thí nghiệm mô hình công trình thủy – Ts.Lương Phương Hậu, 207 Trang

zxcCuốn sách này chú trọng đến cơ sở lý thuyết của các vấn đề nghiên cứu, cũng như quan tâm thích đáng đến những hướng dẫn ứng dụng, thao tác trong các hoạt động thí nghiệm. Tài liệu này được biên soạn trên cơ sở những giáo trình và các kết quả nghiên cứu tiêu biểu của nước ngoài đã được liệt kê trong phần tài liệu tham khảo.
Cuốn sách gồm 7 chương:
Chương 1: Khái quát về thí nghiệm mô hình công trình thủy
Chương 2: Phép phân tích thứ nguyên
Chương 3: Cơ sở lý thuyết tương tự
Chương 4: Thí nghiệm mô hình sông lòng cứng
Chương 5: Thí nghiệm mô hình sông lòng động
Chương 6: Các loại thí nghiệm mô hình chuyên đề
Chương 7: Thiết bị và vận hành thí nghiệm mô hình sông
Tài liệu tham khảo

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lương Phương Hậu
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?gkh45fmrrbbyvfi
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *