Mạng nhiệt – Nguyễn Bốn, 49 Trang

 

Chương 1: các khái niệm về mạng nhiệt
1.1. Định nghĩa, ví dụ về mạng nhiệt (MN).
1.2. Kết cấu đường ống
1.3. Vị trí treo đỡ ống.
1.4. Tính bù nở nhiệt.
Chương 2. Tính nhiệt cho mạng nhiệt
2.1. Mục đích và cơ sở tính nhiệt cho mạng nhiệt.
2.2. Tính nhiệt đường ống đặt trong không khí ngoài trời.
2.3. Tính nhiệt ống ngầm trong đất
2.4. Tính nhiệt nhiều ống ngầm trong đất.
2.5. Tính nhiệt cho ống đơn trong kênh ngầm
2.6. Tính hệ nhiều ống trong kênh ngầm
2.7. Tính tổn thất nhiệt toàn mạng nhiệt
Chương 3. Tính thuỷ lực cho mạng nhiệt
3.1. Tính chọn đường kính ống
3.2. Tính sức cản thuỷ lực
3.3. Phân bố áp suất môi chất trên đường ống
3.4. Tính chọn bơm quạt cho mạng nhiệt
3.5. Ví dụ về tính thuỷ lực chọn bơm
3.6. Tính thiết kế quạt ly tâm
3.7. Tính thời gian chất lỏng chảy cạn thùng.
Chương 4. Phân bố nhiệt độ và chuyển pha của môi chất trong ống
4.1. Phân bố nhiệt độ của môi chất không đổi pha trong ống trơn.
4.2. Phân bố nhiệt độ MC một pha trong ống có tổn thất thuỷ lực Δp ≠ 0.
4.3. Sự chuyển pha của MC trong đường ống

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Bốn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?cm18jc7wbmq
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *