Nền và móng công trình cầu đường – Gs.Ts.Bùi Anh Định, 299 Trang

kk

Giáo trình cơ học đất, Nền và Móng xuất bản lần đầu 1962 ở Trường Đại học Giao thông Vận tải là tài liệu biên dịch của các tác giả Lê Quý An, Nguyễn Cảnh Chất và Mai Tây Lộ từ giáo trình cùng tên của Trường Đại học Đường sắt Đường sơn Trung Quốc. Giáo trình này được dùng ở Trường Đại học giao thông vận tải cho đến năm 1972 thì phần nền và móng được soạn lại thành “Giáo trình nền và móng” cho phù hợp với quy trình tính toán theo trạng thái giới hạn được áp dụng phổ biến ở nước ta để thay thế cho quy trình tính toán cũ theo phương pháp ứng suất cho phép.

Năm 1973 theo yêu cầu của Bộ đại học và Trung học chuyên nghiệp, các Ban Thư ký môn học được thành lập gồm nhiều đại diện các giảng viên có kinh nghiệm từ nhiều trường. Ban thư ký môn học cơ học đất, nền và móng đã cử ra một nhóm viết giáo trình Cơ học đất gồm các giáo sư Lê Quý An, Nguyên Văn Quỳ và Nguyễn Công Mẫn. Giáo trình cơ học đất đã xuất bản năm 1974. Một nhóm viết cuốn bài tập cơ học đất gồm các giáo sư Nguyễn Văn Bằng, Bùi Anh Định và Vũ Công Ngữ xuất bản năm 1976.

Giáo trình được sử dụng chung cho 3 ngành: Cầu đường, Xây dựng và Thủy lợi.

Nội dung:
Chương 1:Khảo sát địa chất công trình xây dựng
Chương 2:Móng nông
Chương 3:Móng cọc
Chương 4:Móng cọc đường kính tiết diện lớn
Chương 5:Móng giếng chìm
Chương 6ây dựng trên nền đất yếu

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Anh Định
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/?tdr70wz7u9y3zqd
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *