Phương pháp dạy học chuyên ngành kỹ thuật – Nguyễn Văn Tuấn, 90 Trang

http://www.thuvienso.info
Chương i. Những cơ sở chung của khoa học về phương pháp dạy
1. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu
2. Nhiệm vụ của môn ppdkt trong nhà trường sư phạm kỹ thuật
3. Phương pháp nghiên cứu
Chương ii. Kỹ thuật và nhiệm vụ dạy kỹ thuật 
1. Một số khái nhiệm
2. Nhiệm vụ dạy kỹ thuật trong trường thpt và dn
Chương iii: mục tiêu nội dung dạy học chuyên ngành kỹ thuật 
1. Mục tiêu dạy học
2. Nội dung dạy học kỹ thuật
Chương iv. Phương pháp dạy học 
1. Cơ sở chung về phương pháp dạy học
2. Một số quan điểm dạy học trong dạy kỹ thuật
3. Các phương pháp dạy học logic
4. Ví dụ về ứng dụng phương pháp logic cho các nội dung đặc thù
Chương v. Kiểu bài dạy kỹ thuật 
1. Cơ sở chung về kiểu bài dạy
2. Các kiểu bài dạy
2.1. Kiểu bài dạy phân tích, giải thích minh họa
2.2. Kiểu bài dạy thiết kế và giải quyết các nhiệm vụ kỹ thuật
2.3. Kiểu bài dạy hình thành kĩ năng kỹ thuật ban đầu
2.4. Kiểu bài dạy chế tạo
2.5. Kiểu bài dạy thiết kế và chế tạo đối tượng kỹ thuật
2.6. Kiểu bài dạy thí nghiệm kỹ thuật, thực hành thí nghiệm kỹ thuật

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Tuấn
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 1.02MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.thuvienspkt.edu.vn/index.php?nv=giao-trinh-spkt&op=down&file=Giao_trinh_phuong_phap_day_hoc_chuyen_nganh_ky_thuat_Giao_trinh_dung_cho_sinh_vien_hoc_vien_su_pham_ky_thuat.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *