Phương pháp phun vữa trong sửa chữa cọc khoan nhồi – Nguyễn Viết Trung

kk

Trong những năm gần đây công nghệ cọc khoan nhồi đang ngμy cμng phát triển vμ áp dụng rộng rãi trong các công trình cả n−ớc, đặc biệt lμ các công trình trong vùng địa chất xấu. Cùng với việc phát triển của công nghệ, trình độ thi công cọc khoan nhồi của các nhμ thầu xây dựng cũng ngμy cμng đ−ợc nâng cao. Tuy nhiên không tránh khỏi những rủi ro đáng tiếc về chất l−ợng cọc.

Sau khi thi công xong cọc khoan nhồi, các thí nghiệm nh− thí nghiệm siêu âm, thí nghiệm thử tĩnh, thí nghiệm thử động…. đ−ợc tiến hμnh để kiểm tra chất l−ợng cọc. Đối với các tr−ờng hợp chất l−ợng cọc không tốt (bê tông không đồng nhất) thì phải có các biện pháp xử lý kịp thời vμ hiệu quả. Bμi báo trình bμy một số kinh nghiệm b−ớc đầu áp dụng các ph−ơng pháp phun vữa để sửa chữa cọc khoan nhồi có chất l−ợng bê tông không đồng nhất ở phần chân cọc. Ph−ơng pháp nμy khá điển hình vμ hiệu quả đã đ−ợc áp dụng cho một số công trình ở Việt nam trong năm qua.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Viết Trung
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?5ya963m01q3ul4p
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *