Qui trình kỹ thuật an toàn điện – Hoàng Trung Hải, 110 Trang

Quyển “Qui trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và xây dựng đường dây cao hạ thế, trạm biến thế” do Công ty điện lực 1 ban hành năm 1970 được sử dụng trong các đơn vị ngành điện-giúp cho cán bộ, công nhân viên huấn luyện, sát hạch qui trình kỹ thuật an toàn cũng như làm cơ sở thực hiện các biện pháp phòng tránh tai nạn điện trong khi làm nhiệm vụ. Từ đó đến nay, tổ chức và phạm vi hệ thống điện của ngành điện có nhiều thay đổi, đã có các cấp điện áp 220 kV, 500 kV. Trước tình hình trên đòi hỏi phải bổ sung, sửa đổi qui trình kỹ thuật an toàn phù hợp và sát với thực tế. Nhằm đáp ứng những yêu cầu mới của tổ chức và quy mô phát triển ngành điện, sửa đổi và bổ sung những quy định về kỹ thuật an toàn, Tổng công ty điện lực Việt Nam ban hành quyển: “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện”. Những sửa đổi, bổ sung trong qui trình đáp ứng các yêu cầu:

1- Phù hợp với mẫu phiếu công tác, phiếu thao tác do Tổng công ty ban hành tháng 01/1998.

2- Sửa đổi những tên gọi, thuật ngữ không phù hợp và bổ sung những phần còn thiếu, những qui định trong quyển “Qui phạm kỹ thuật an toàn khai thác thiết trí điện các nhà máy điện và lưới điện” do Bộ Điện lực ban hành năm 1984.

3- Giữ lại những phần, chương, điều vẫn còn phù hợp để cán bộ công nhân viên không phải học mới lại từ đầu.

Tuy nhiên, bố cục của quy trình có thay đổi một số chỗ để tạo sự mạch lạc cho người đọc, bổ sung thêm phần kỹ thuật an toàn điện đối với việc quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện có cấp điện áp 220 kV, 500 kV.

Mục tiêu nhất quán của Tổng công ty là duy trì truyền thống của “Qui trình kỹ thuật an toàn điện” như một cẩm nang thực hành. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp và ý kiến giá trị của tất cả mọi người có liên quan đến việc xuất bản quyển “Quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện” này. Trong khi thực hiện, có ý kiến đề nghị bổ sung hoặc sửa đổi xin gửi về Ban Kỹ thuật an toàn Tổng công ty điện lực Việt Nam để tập hợp, giải quyết.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Hoàng Trung Hải
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?jq5sbyc4kuesq8t
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *