[Silde Bài giảng] Công nghệ phần mềm – Ts.Phan Duy Khánh, 283 Trang

 

Giới thiệu
Chương 1: Giới thiệu về Công Nghệ Phần Mềm
Chương 2: Phân tích yêu cầu theo phương pháp cổ điển
Chương 3: Các khái niệm cơ bản của mô hình hướng đối tượng
Chương 4: Mô hình nghiệp vụ và thu thập yêu cầu
Chương 5: Phân tích yêu cầu hướng đối tượng
Chương 6: Cơ sở của thiết kế phần mềm và phương pháp thiết kế cổ điển
Chương 7: Thiết kế hướng đối tượng
Chương 8: Hiện thực và triển khai hệ thống
Chương 9: Kỹ thuật kiểm tra phần mềm
Chương 10: Chiến thuật kiểm tra phần mềm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Duy Khánh
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 779.44 KB

 
Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

 
[like-gate] http://www.mediafire.com/?wnm2hannzhz
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *