[Slide Bài giảng] Kỹ thuật vi xử lí – Ths.Hồ Viết Việt, 401 Trang

 

Chương 1

1.1 Các hệ thống số

1.2 Các hệ thống mã hoá

1.3 Các linh kiện điện tử số cơ bản

Chương 2 Vi xử lý và Hệ thống vi xử lý

2.1 Bộ vi xử lý

2.2 Các họ vi xử lý

2.3 Hệ thống vi xử lý

Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel

3.1 Kiến trúc và hoạt động của 8088

3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088

3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ

3.4 Mô tả tập lệnh Assembly

Chương 4

4.1 Phân loại bộ nhớ bán dẫn

4.2 Hoạt động của các chip EPROM

4.3 Hoạt động của các chip SRAM

4.4 Bus hệ thống của hệ vi xử lý 8088

4.5 Bài toán thiết kế bộ nhớ

Chương 5 Thiết kế các cổng I/O

5.1 I/O được phân vùng nhớ và I/O tách biệt

5.2 Các chip MSI dùng làm cổng I/O

5.3 Chip 8255

Chương 6 Các kiểu I/O

6.1 Thăm dò (Polling)

6.2 I/O điều khiển bằng ngắt (Interrupt)

6.3 DMA (Direct Memory Access)

 

Nguồn : internet
Tác giả : Hồ Viết Việt
Kiểu tập tin : PPT

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?ndv1dwizuj1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *