Slide.Lý thuyết về hệ thống thông tin – Ths.Nguyễn Quang Trung

 

1. Khái niệm về hệ thống, hệ thống thông tin (HTTT)

2. Các thành phần của HTTT

3. Phân loại HTTT. Cho ví dụ

4. Phân tích nguồn lực con người trong HTTT

5. Phân biệt Dữ liệu và thông tin

6. Tại sao nói xử lý thông tin là khâu quan trọng nhất trong HTTT

7. Vai trò của HTTT trong các tổ chức

8. Mối liên hệ giữa tổ chức và HTTT

9. Các HTTT thường gặp trong các tổ chức

10. Phân tích Phần cứng và phần mềm của HTTT

11. Phương pháp top-down để thiết kế CSDL trong HTTT

12. Mạng Intranet, Extranet và cấu hình mạng tổng quát của các tổ chức

13. Hình thức tấn công thụ động trong HTTT

14. Hình thức tấn công chủ động trong HTTT

15. Đặc điểm của HTTT lãnh đạo

16. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định tập thể

17. Các HTTT mức xí nghiệp

18. Vòng đời phát triển HTTT

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Quang Trung
Kiểu tập tin : PPT
Độ lớn tập tin : 10.71 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?ngvmlqzzndt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *