Sửa chữa xe – Tài liệu hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới tập 3

Phần 3 của sách “Hướng Dẫn Sửa Chửa Xe Honda Đời Mới ” là cá kiến thức về hệ thống điện trên xe. Cụ thể là các kiến thức về an toàn và kiến trúc cần thiết có việc sửa chữa xe máy phần hệ thống điện. Các nguyên tắc liên quan đến hệ thống điện không chứa thông tin cơ bản trình bày trong chương này. Đọc chương này một cách kỹ lưỡng nhất để hiểu biết về các bước thực hiên an toàn cơ bản và các phương pháp tìm kiếm hư hỏng trước khi bắt đầu sửa chữa xe máy

suachuaxe3

Xem online

Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới tập 3 hệ thống điện

 

Link download:
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pOUlMcy1JTVpwbGM/view?usp=sharing

Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới tập 1

Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới tập 2