Thiết kế đường ôtô 2 – Ts.Phan Cao Thọ, 117 Trang

 

xczChương 12 : thiết kế cấu tạo áo đường
§12.1 yêu cầu chung và cấu tạo kết cấu áo đường
§12.2 phân loại kết cấu áo đường
§12.3 nguyên tắc thiết kế cấu tạo kết cấu áo đường
Chương 13 : tính toán cường độ áo  đường mềm
§13.1 đặc điểm của tải trọng xe chạy tác dụng lên mặt đường và ảnh hưởng của nó đến cơ chế làm việc
§13.2  các hiện tượng phá hoại kcađ mềm, nguyên lý tính toán cường độ áo đường mềm
§13.3 tính toán cường độ (bề dày) của kết cấu áo mềm theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi
§13.4 tính toán cường  độ của kết cấu áo mềm theo tiêu chuẩn cân bằng giới hạn trượt trong nền đất và trong các lớp vật liệu kém dính
§13.5 tính toán cường độ của kết cấu áo mềm theo tiêu chuẩn chịu kéo khi uốn.
§13.6 phương pháp xác định các thông số tính toán cường độ áo đường mềm.
Chương 14 : thiết kế áo đường cứng 
§14.1 đặc điểm của kết cấu áo đường cứng.
§14.2 tính toán tấm btxm  chịu tác dụng của tải trọng xe chạy
§14.4 tính tấm btxm dưới tác dụng của ứng suất nhiệt.
Chương 15 : thiết kế cải tạo đường ô tô
§15.1 cơ sở thiết kế cải tạo đường ôtô
§15.2 nội dung thiết kế cải tạo đường ôtô
Chương 16 : Thiết kế cảnh quan đường ôtô
§16.1- tình hình tkđ hiện nay & những quan điểm hiện đại
§16.2  mục đích và nội dung thiết kế cảnh quan đường ôtô
§16.3 thiết kế cảnh quan đảm bảo an toàn tiện lợi cho lái xe & hành khách
§16.4 – đảm bảo sự đều đặn, uốn lượn của tuyến trong không gian
§16.5- đảm bảo phối hợp các yếu tố của tuyến với phong cảnh thiên nhiên và thiết kế bảo vệ môi trường
Chương 17. Đường cao tốc 
§17.1 một số khái niệm
§17.2 yêu cầu và các chỉ tiêu kỹ thuật trên đường cao tốc
§17.3 phân tích ý nghĩa của mức phục vụ
§17.4 sự khác biệt đường cao tốc với đường ôtô thông thường
Chương 18.   Khảo sát thiết kế đường ô tô 
§18.1. Nội dung công tác khảo sát thiết kế đường ôtô
Chương 19 : thiết kế mạng lưới đường ôtô 
§19.1 yêu cầu và trình tự thiết kế mạng lưới đường
Chương 20 : Phân tích hiệu quả kinh tế và đánh giá so sánh pa trong tk đường ôtô 
§20.1 các khái niệm cơ bản
§20.2 phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế (hoặc hqtc) dự án đường ôtô
§20.4 đánh giá các phương án tuyến theo mức độ an toàn giao thông

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Phan Cao Thọ
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?d1cq26rrgrxynwo
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *