Thiết Kế Mô Hình Điều Khiển Thông Minh – Thái Thị Thu Hà

 

Bà báo trình bày mô hình thiết bị điều khiển thông minh gồm nhiều module ghép lại để điều khiển nhanh và chính xác một bàn máy dịch chuyển theo hai phương X và Y. Mô hình này có cấu trúc mở về kết cấu cũng như điều khiển. Khái niệm điều khiển thông minh được Giáo sư Albus J.S đ−a ra thảo luận ở các hội thảo từ những năm 1980. Sau đó vào năm 1985 tại Hội thảo về điều khiển thông minh T.S Saridis G.N đã đưa ra khái niệm về điều khiển thông minh là phần giao nhau giữa lý thuyết điều khiển, trí tuệ nhân tạo và vật trù học
Để đánh giá hệ thống thông minh hay không John M.Evan và Elena Nessina tại Hội thảo vào tháng 4 năm 2000 đã đưa ra các tiêu chí như thích nghi, tự tối ưu, tự chẩn đoán, tự bảo trì và chính xác trong mọi thời điểm khác nhau. Hệ thống thông minh thường phức tạp hơn vì bao gồm nhiều thành phần hơn. Huimin Huang của viện NiST đã đưa ra cấu trúc mở và điều khiển theo nhiều cấp bậc khác nhau trong thời gian thực và có nhiều giải pháp
Còn T.S Mohammad Teshnehleb của Đại học Tossi Teheran Iran lại nghiên cứu điều khiển thông minh dựa trên cơ sở Neural Network linh hoạt. Trong ngành chế tạo máy khái niệm về hệ thống được các giáo sư viện công nghệ cao GINTIC Singapore quan niệm là các hệ thống gia công thông minh có cấu trúc mở, thực hiện trong thời gian thực và đặc biệt là các sensor để xử lý các tình huống khác nhau trong quá trình gia công. Về bộ điều khiển thông minh có rất nhiều các công trình nghiên cứu khác nhau. Chẳng hạn John Michloski (NIST) nghiên cứu phân tích các mođun của bộ điều khiển cho các máy CNC, các bộ điều khiển theo cấp bậc trong môi trường liên kết. Nó ứng dụng nhiều trong các hệ thống máy công cụ CNC tiện, phay nhiều trục, mài và Robot.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Thái Thị Thu Hà
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 184.94 KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?xe47pefws3uhpp4
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *