Thủy công tập 1 – Gs.Ts.Ngô Trí Viềng, 313 Trang

vv

Lời nói đầu

Bộ giáo trình Thuỷ công gồm 2 tập do Bộ môn Thuỷ công, trường Đại học Thuỷ lợi biên soạn và được xuất bản năm 1988 – 1989 đã góp phần to lớn vào việc giảng dạy môn Thuỷ công cho các đối tượng sinh viên các ngành học khác nhau của Trường Đại học Thuỷ lợi. Mười lăm năm qua, nền khoa học kỹ thuật thuỷ lợi nước nhà tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ và những đóng góp to lớn cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nhiều công trình thuỷ lợi lớn đã và đang được xây dựng nh− thuỷ điện Yaly, Hμm Thuận – Đa Mi, hệ thống tiêu úng, thoát lũ đồng bằng sông Cửu Long, các hồ chứa Ya Yun hạ, Đá Bμn, Sông Quao v.v..; nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật thuỷ lợi đang được tổng kết, hệ thống hoá; nhiều hình loại công trình, chủng loại vật liệu mới đã được áp dụng ở Việt Nam trong những năm qua, một số quy trình quy phạm mới đã được phổ biến và áp dụng.

Để không ngừng nâng cao chất l−ợng đμo tạo chuyên môn, đáp ứng sự phát triển đa dạng và phong phú của kỹ thuật thuỷ lợi và tμi nguyên nước trong giai đoạn mới, Bộ môn Thuỷ công Trường Đại học Thuỷ lợi tổ chức biên soạn lại giáo trình nμy. Khi biên soạn, các tác giả đã theo đúng ph−ơng châm “cơ bản, hiện đại, Việt Nam”, dựa trên cơ sở của giáo trình cũ, cố gắng cập nhật các kiến thức, thông tin về các khái niệm và ph−ơng pháp tính toán mới, các loại vật liệu và hình thức kết cấu công trình mới. Toμn bộ giáo trình Thuỷ công gồm 5 phần và chia thμnh 2 tập.

Tập I gồm:

– Phần I: Công trình thuỷ lợi – kiến thức chung và các cơ sở tính toán.

– Phần II: Các loại đập.

Tập II gồm:

– Phần III: Các công trình tháo và dẫn nước.

– Phần IV: Các công trình chuyên môn

– Phần V: Khảo sát, thiết kế, quản lý và nghiên cứu công trình thuỷ lợi.

Tham gia biên soạn tập I gồm: GS. TS Ngô Trí Viềng chủ biên và viết các ch−ơng 1, 3; PGS. TS. Nguyễn Chiến viết các ch−ơng 2, 4, 5, 10, 11; GS.TS. Nguyễn Văn Mạo viết các ch−ơng 8,9; PGS. TS. Nguyễn Văn Hạnh và TS. Nguyễn Cảnh Thái viết các ch−ơng 6, 7.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Ngô Trí Viềng
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?u6pc29c1moo65m1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *