Thuỷ lực đại cương

Nguồn phát hành:

Trường Đại học GTVT

Sơ lược:

Chương 1. Mở đầu
Chương 2. Thuỷ tĩnh học
Chương 3. Cơ sở động lực học chất lỏng và các phương trình
Chương 4. Sức cản thuỷ lực – Tổn thất cột nước
Chương 5. Dòng chảy qua lỗ và vòi – hiện tượng va đập thuỷ lực
Chương 6. Tính thuỷ lực đường ống
Chương 7. Dòng chảy đều, không áp trong lòng dẫn hở
Chương 8. Dòng chảy không đều thay đổi chậm trong lòng dẫn hở

 

lINK:

 

http://www.mediafire.com/file/utldzoymtuy/Thuy luc Dai cuong.rar

Leave a Reply

Your email address will not be published.