Tiểu luận Thép thấm cacbon

thep

MỤC LỤC:

1. Khái niệm về thép cácbon.

2. Thành phần hóa học trong thép cacbon.

3. Tổ chức tế vi.

4. Cơ tính chung của thép cacbon.

5. Một số phương pháp thấm cacbon.

6. Các nhóm thép, Mác thép và công dụng của chúng.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/1bykt4ibq37x2hp/Tiểu_luận_Thép_thấm_cacbon.pdf [/like-gate]

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *