Truyền động thủy lực – Giáo trình hệ thống điều khiển tự động thủy lực

Truyền động thủy lực trong máy công cụ, thiết bị… thuộc lĩnh vực kỹ thuật tiên tiến trong cơ khí hóa và tự động hóa trong quá trình sản xuất công nghiệp. Với cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện thời thì truyền động thủy lực phát triển với công nghệ cao hơn. Đó các công nghệ cao hơn. Đó điều khiển tự động thủy lực cho các máy công cụ, trung tâm CNC, dây chuyền tự động robot hóa….

Để có thể viết được giáo trình này, tác giả đã dành nhiều thời gian tham khảo nghiên cứu lý thuyết, xây dựng thực nghiệm, nghiên cứu khoa học và các ứng dụng thực tiễn về lĩnh vực điều khiển thủy lực tự động

Machthuyluc

Xem online :


Hệ thống điều khiển tự động thủy lực trần xuân tùy

 

Link download :

https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_paHFwNnBLUjdiUXc/view?usp=sharing