Bài Giảng Đánh Giá Tác Động Môi Trường – Trần Văn Quang, 28 Trang

Chương 1. Các khái niệm cơ bản về (ĐTM)(EIA)
1. Khái niệm về ĐTM
2. Định nghiã ĐTM 
3. Mục đích
4. Ý nghĩa
5. NỘI DUNG & YÊU CẦU
6. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
7. Vai trò của ĐTM trong hệ thống tổ chức và quản lý môi trường
Chương 2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ NỘI DUNG CHI TIẾT ĐTM 
2.1. Các bước thực hiện ĐTM đối với dự án phát triển.
2.2. Lược duyệt (Screening) các TĐMT.
2.3. Đánh giá sơ bộ các tác động đến môi trường
2.4. Đánh giá tác động môi trường đầy đủ.
Chương 3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
3.1. Khái quát về các phương pháp ĐTM (EIA Methodologies)
3.2. Phương pháp liệt kê số lượng
3.3. Phương pháp danh mục các điều kiện MT (Checklist Method)
3.4. Phương pháp ma trận MT (Matrix Method)
3.5. Phương pháp chập bản đồ môi trường
3.6. Phương pháp sơ đồ mạng lưới
3.7. Phương pháp mô hình
3.8. Phương pháp phân tích chi phí lợi ích mở rộng

 

Nguồn : internet
Tác giả : Trần Văn Quang
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?6vxxy8h0tmxd4hm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *