Máy Bơm và Trạm Bơm – Nhiều tác giả, 237 Trang

 

Chương i. Khái niệm chung về máy bơm và trạm bơm
Chương ii. Cấu tạo bơm cánh quạt
Chương iii. Đặc tính của bơm cánh quạt.
Chương iv. Định luật đồng dạng của máy bơm và ứng dụng
Chương v. Khí thực trong máy bơm cánh quạt
Chương vi. Các trường hợp làm việc của máy bơm
Chương vii. Các loại máy bơm khác.
Chương viii. Hệ thống công trình trạm bơm
Chương ix. Các thiết bị cơ điện chính của trạm bơm
Chương x. Các thiết bị phụ trong trạm bơm
Chương xi. Nhà máy của trạm bơm
Chương xii. Công trình lấy nước và tháo nước của trạm bơm
Chương xiii. Nội dung tính toán kinh tế – kỹthuật, những chỉ tiêu kinh tế. Những vấn đề khai thác trạm bơm

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?sdv5np2cph3hq2n
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *