Các Nguyên Lý Quản Lý Dự Án Xây Dựng – Ts.Bùi Ngọc Toàn, 237 Trang

 

http://www.thuvienso.info Môn học “Các nguyên lý quản lý dự án” nằm trong hệ thống các môn học thuộc chuyên ngành “Dựa án và Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông”, Khoa công trình, Trường đại học giao thông vận tải. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên kiến thức về các khía cạnh cơ bản của quản lý dự án. Một phần trong số các kiến thức cơ bản đó sẽ được trình bày kỹ càng, chi tiết hơn trong các môn học tiếp theo của chuyên ngành như Lập giá trong xây dựng; Quản lý tài chính dự án xây dựng; Quản lý hành chính dự án xây dựng; Quản lý vật tư, thiết bị trong dự án xây dựng; Tổ chức quản lý thực hiện dự án xây dựng.
Chương 1. Tổng quan về dự án và quản lý dự án
Chương 2. Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý dự án
Chương 3. Ban quản lý dự án
Chương 4. Lập kế hoạch và quản lý phạm vi dự án
Chương 5. Quản lý thời gian và tiến độ  dự án
Chương 6. Quản lý nguồn lực dự án
Chương 7. Quản lý giá thành dự án
Chương 8. Quản lý chất lượng dự án
Chương 9. Quản lý rủi ro dự án
Chương 10. Giám sát và điều chỉnh dự án

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bùi Ngọc Toàn
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?gzmo3zklzzm
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *