Lịch sử kiến trúc phương Tây cổ đại – Khuyết danh, 54 Trang

 

Chương 1: KIẾN TRÚC AI CẬP CỔ ĐẠI
1.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
1.2 Các thời kỳ lịch sử. 
1.3 Đặc điểm kiến trúc.
1.4 Các loại hình kiến trúc.
Chương 2: KIẾN TRÚC TÂY Á CỔ ĐẠI 
2.1. Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội
2.2 Các thời kỳ lịch sử.
2.3. Đặc điểm kiến trúc.
2.4 Các loại hình kiến trúc.
Chương 3: KIẾN TRÚC HY LẠP CỔ ĐẠI
3.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
3.2  Các thời kì lịch sử.
3.3 Đặc điểm kiến trúc và các công trình tiêu biểu.
3.4 Các loại hình kiến trúc (của thời kỳ Hy Lạp chính thống).
Chương 4: KIẾN TRÚC LA MÃ CỔ ĐẠI
4.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
4.2  Các thời kỳ lịch sử.
4.3 Đặc điểm kiến trúc.
4.4  Các hình loại kiến trúc tiêu biểu.
Chương 5: KIẾN TRÚC BYZANTINE
5.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
5.2 Đặc điểm kiến trúc.
5.3 Các loại hình kiến trúc.
Chương 6: KIẾN TRÚC ROMANESQUE
6.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
6.2 Đặc điểm kiến trúc.
6.3 Các loại hình kiến trúc.
Chương 7: KIẾN TRÚC GOTHIC
7.1 Các ảnh hưởng tự nhiên và xã hội.
7.2 Đặc điểm kiến trúc.
7.3 Các thời kỳ phát triển của kiến trúc Gothic.
7.4 Các loại hình kiến trúc tiêu biểu.
Chương 8: KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG ITALIA
A. Các ảnh hưởng xã hội vào thời kỳ Phục Hưng.
B. Đặc điểm chung của nền kiến trúc Phục Hưng.
C. Kiến trúc Phục Hưng Italia.
Chương 9: KIẾN TRÚC PHỤC HƯNG PHÁP
9.1 Các ảnh hưởng xã hội.
9.2 Các thời kỳ phát triển của kiến trúc Phục Hưng Pháp.
9.3 Đặc điểm kiến trúc và các công trình tiêu biểu của mỗi thời kỳ.
Chương 10: KIẾN TRÚC CẬN ĐẠI GIAI ĐOẠN I 
10.1 Các ảnh hưởng xã hội.
10.2 Các trào lưu kiến trúc Cận đại Giai đoạn I.
Chương 11: KIẾN TRÚC CẬN ĐẠI GIAI ĐOẠN II 
11.1 Các ảnh hưởng xã hội
11.2 Các trào lưu kiến trúc Cận đại Giai đoạn II.
Chương 12: KIẾN TRÚC HIỆN ĐẠI
12.1 Các ảnh hưởng xã hội.
12.2 Đặc điểm kiến trúc.
12.3 Các trào lưu kiến trúc tiêu biểu.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Khuyết danh
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?luv7a70t4fijp89
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *