Các Sản Phẩm Dầu Mỏ và Hóa Dầu – Ths.Kiều Đình Kiểm, 168 Trang

http://www.thuvienso.info Mục lục:
Lời nói đầu
Chương 1: Đại cương về dầu thô và quá trình lọc, chế biến dầu mỏ
Chương 2: Khí tự nhiên và khí dầu mỏ hoá lỏng
Chương 3: Nhiên liệu cho động cơ xăng
Chương 4: Nhiên liệu cho máy bay cánh quạt
Chương 5: Nhiên liệu cho máy bay phản lực
Chương 6: Dầu hoả dân dụng
Chương 7: Nhiên liệu cho động cơ Diezen
Chương 8: Kỹ thuật pha chế xăng dầu thương phẩm
Chương 9: Nhiên liệu đốt lò
Chương 10: Đại cương về dầu nhờn
Chương 11: Dầu nhờn động cơ
Chương 12: Dầu nhờn bôi trơn công nghiệp
Tài liệu tham khảo

Trên thế giới, xăng dầu luôn được coi là loại hàng hoá đặc biệt quan trọng, là máu huyết của nền kinh tế quốc dân và quốc phòng…. Tổng công ty xăng dầu Việt Nam, tên giao dịch thương mại: Petrolimex là một trong những doanh nghiệp trọng yếu của Nhà nước, ngoài chức năng hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu và các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ có liên quan, Tổng công ty còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội, đó là chức năng chủ đạo, bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu để cung cấp và phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu thiết yếu của xã hội và đất nước.
Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đang không ngừng đổi mới và vươn lên trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá Đất nước, với máy móc mới, thiết bị mới, công nghệ mới…. vai trò của xăng dầu lại càng đặc biệt quan trọng. Làm thế nào để mọi người, mọi ngành đều có được sự hiểu biết nhiều nhất, đầy đủ nhất về xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu, qua đó có thể sử dụng chúng hiệu quả nhất, đem lợi ích tốt nhất cho chình mình và xã hội….? Đó là những trăn trở, đồng thời cũng là những yêu cầu đòi hỏi được đặt ra với Tổng công ty xăng dầu Việt Nam. Tổng công ty còn có một nhiệm vụ hết sức quan trọng, mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và xã hội, đó là chức năng chủ đạo, bình ổn thị trường xăng dầu, đảm bảo nguồn xăng dầu và các sản phẩm hoá dầu để cung cấp và phục vụ tốt nhất cho các nhu cầu thiết yếu của xã hội. Chính vì vậy, cuốn sách “Các Sản Phẩm Dầu Mỏ Và Hoá Dầu” được biên soạn. Cuốn sách có tính chuyên đề sâu là hết sức kịp thời và cần thiết, nhằm mục đích cung cấp các thông tin và giới thiệu rộng rãi để làm tài liệu tham khảo cho các phòng thí nghiệm của các địa phương và thống nhất các thông tin, các danh từ, các số liệu đo trong toàn tổng công ty.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Kiều Đình Kiểm
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?lfo9jj9a649se8g
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *