Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy

catia5

Phần mềm : “Catia thiết kế và mô phỏng các cơ cấu máy ” là một trong những phầm mềm hỗ trợ cho những người đang học tập cũng như làm việc trong lĩnh vực thiết kế chi tiết và cơ cấu máy. Và hiện tại phần mềm này là một trong những phần mềm mới chưa được ứng dụng phổ biến.

Chương 1: Dẫn nhập
Chương 2: Tổng quan về phần mềm Catia
Chương 3: Vẽ phác thảo
Chương 4: Vẽ thiết kế 2D
Chương 5: Thiết kế chi tiết
Chương 6: Lắp ráp chi tiết
Chương 7: Tạo bản vẽ 2D từ bản vẽ 3D
Chương 8 : Phân tích kết cấu
Chương 9: Mô phỏng động học
Chương 10: Kết luận và đề nghị
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?nyizjtunnlv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *