ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP – PHẦN MỀM CATIA :THIẾT KẾ MÔ PHỎNG CÁC CƠ CẤU MÁY

catia2
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 2
1. Mục đích, ý nghĩa của đề tài 3
2. Tổng quan cơ cấu khuỷu trục – thanh truyền động cơ đốt trong. 3
2.1 Nhiệm vụ, điều kiện làm việc của cơ cấu khuỷu trục –  thanh truyền. 3
2.1.1 Nhiệm vụ 3
2.1.2 Điều kiện làm việc 3
2.2 Đặc điểm kết cấu của cơ cấu khuỷu trục – thanh truyền 4
2.2.1 Kết cấu nhóm Piston. 4
2.2.2 Kết cấu nhóm thanh truyền 6
2.2.3 Kết cấu nhóm trục khuỷu nguyên 14
2.2.4 Kết cấu trục khuỷu ghép 18
2.2.5. Kết cấu trục khuỷu thiếu cổ 18
2.2.6 Kết cấu trục khuỷu chữ V 19
2.3 Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ xi lanh bố trí thẳng hàng. 19
2.4 Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ xi lanh bố trí chử V 20
2.5 Cơ cấu khuỷu trục thanh truyền của động cơ xi lanh bố trí hình sao 21
3. Tính toán động học cơ cấu khuỷu – trục thanh truyền động cơ IFA 22
3.1 Xác định quy luật động học của piston bằng phương pháp đồ thị 23
3.1.1 Xây dựng đồ thị công 23
3.1.2. Xây dựng đồ thị chuyển vị Piston bằng phương pháp đồ thị Brick 29
3.1.3. Xây dựng đồ thị vận tốc. 30
3.1.4. Xây dựng đồ thị gia tốc theo phương pháp Tôlê. 32
4. Giới thiệu phần mềm Catia 33
4.1 Lịch sữ ra đời và các tính năng của phần mềm Catia 33
4.1.1 Lịch sử ra đời Catia 33
4.1.2  Tính năng của phần mềm Catia 34
4.2  Thiết kế chi tiết 3D trong  modul part design 38
4.3 Trình ứng dụng lắp ráp asembly design 41
4.3.1. Tính năng của Assembly Design 41
4.3.2. Phương pháp, trình tự thiết kế bản vẽ lắp trong Assembly Design 42
5. Mô phỏng đông học cơ cấu khuỷu trục thanh truyền động cơ IFA trên Catia 44
5.1 Thiết kế 3D nhóm Trục khuỷu động cơ IFA. 45
5.2 Thiết kế 3D nhóm Piston động cơ IFA. 52
5.3 Thiết kế 3D nhóm Thanh Truyền động cơ IFA. 56
5.4 Lắp ráp 3D cơ cấu Khuỷu Trục – Thanh Truyền động cơ IFA. 61
5.5 Phân tích quá trình lắp ráp 69
6. Kết luận 74
TÀI LIỆU THAM KHẢO 75
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?ybv21z1etth5kli
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *