Cơ học ứng dụng – Bài tập của giáo trình cơ học ứng dụng dành cho sinh viên

CƠ HỌC ỨNG DỤNG – PHẦN BÀI TẬP này là tài liệu có đủ các phần Cơ sở lý thuyết – Hướng dẫn áp dụng. Những bài tập trong tài liệu cơ học ứng dụng này đều có hướng dẫn trả lời ( trừ bài tập ơn thi ). Ngoài ra tài liệu này còn có phần bài tập cho mỗi kỳ thi

Giáo trình cơ học ứng dụng này do TS. Đổ sanh làm chủ biên đây là tài liệu học tập rất cần thiết cho sinh viên đại học các nghành kỹ thuật

cohocungdung

XEM ONLINE CƠ HỌC ỨNG DỤNG – PHẦN BÀI TẬP

 

Link download
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pWmF5SWRMQkNqLWM/view?usp=sharing

Xem thêm:

CƠ ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG