Cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí – Pgs.Ts.Nguyễn Phương, 301 Trang

 

zxcVấn đề cơ khí hóa và tự động hóa ở nước ta hiện nay đã trở nên cấp bách, vì đó là nội dung đặc biệt quan trọng trong công cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật nhằm tăng năng suất lao động để phát triển nhanh nền kinh tế nước ta đuổi kịp các nước tiên tiến trong khu vực. Muốn làm tốt vấn đề trên cần có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật đông đảo và lành nghề, được trang bị đầy đủ những kiến thức sâu, rộng về lý thuyết cơ sở tự động hóa, làm nền tảng cho việc cơ khí hóa và tự động hóa trong ngành chế tạo máy của nước ta. Cuốn cơ sở tự động hóa trong ngành cơ khí bao gồm:
Phần 1 – Lý thuyết về điều khiển tự động
Phần 2 – Lý thuyết về điều chỉnh tự động
Phần 3 – Cơ khí hóa và tự động hóa tiến lên đường dây tự động.
Phần 4 – Bài tập ứng dụng
Đây là tài liệu đã qua giảng dạy của khoa chế tạo máy trường đại học Bách khoa Hà Nội đặc biệt là phần: “Bảng tổng kết các loại cấp phôi trên thế giới”. Chúng tôi đã tổng kết, sắp xếp phân loại cố gắng sao cho thuận tiện cho người sử dụng. Tài liệu này còn có thể sử dụng cho các cán bộ công tác trong lĩnh vực cơ khí hóa và tự động hóa trong chế tạo máy. Đây là tài liệu đã được cản tiến lần thứ 3, nhưng không tránh khỏi một số sai sót chúng tôi rất cảm ơn và mong nhận được được các ý kiến đóng góp của bạn đọc và đồng nghiệp.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Phương
Kiểu tập tin : PDF

 
 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?9787towewx1bmjn
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.