Công nghệ vi sinh vật trong SX nông nghiệp và xử lý ô nhiểm môi trường

zxcCông nghệ vi sinh vật (Microbial Technology) là một bộ phận quan trọng trong Công nghệ sinh học, là một môn khoa học nghiên cứu về những hoạt động sống của vi sinh vật, nhằm khai thác chúng tốt nhất vào quy trình sản xuất ở quy mô công nghiệp. Những tiến bộ của công nghệ sinh học vi sinh vật ngày càng xâm nhập sâu trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người. Với mục tiêu làm sao cho sự phát triển của công nghệ vi sinh nói riêng và công nghệ sinh học nói chung phải thực sự phục vụ cho ấm no hạnh phúc của toμn nhân loại, nghĩa là phải ngăn chặn thảm họa chiến tranh vũ khí sinh học. Điều nμy phù hợp với chính sách của Đảng và Nhà nước thể hiện trong nghị quyết 18 CP ngày 11/3/1994 của Thủ tướng chính phủ về “Phương hướng phát triển công nghệ sinh học Việt Nam đến năm 2010”.
Giáo trình “Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường” được biên soạn với mục đích trang bị cho sinh viên khối Nông – Lâm nghiệp nói chung, đặc biệt là sinh viên các ngμnh Cây trồng, Nông hoá – Thổ nhưỡng, Bảo vệ thực vật, Làm vườn, Thuỷ nông cải tạo đất và Môi trường… những kiến thức cơ bản về hoạt động sống của vi sinh vật, tính đa dạng của chúng trong tự nhiên và mối quan hệ hữu cơ giữa vi sinh vật với cơ thể sống khác, nhằm cân bằng hệ sinh thái học, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, phát triển nền nông nghiệp sinh thái sạch, bền vững và chống ô nhiễm môi trường. Giáo trình gồm 7 chương, được phân công biên soạn như sau:
Chương 1: Lịch sử và triển vọng của công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Chương 2: Cơ sở hoá sinh và di truyền học của công nghệ sinh học vi sinh vật
Chương 3: Những nguyên tắc cơ bản của nuôi cấy vi sinh vật công nhiệp
Chương 4: Các dạng chế phẩm vi sinh vật (VSV) dùng trong nông nghiệp
Chương 5: Chế phẩm vi sinh vật làm phân bón và cải tạo đất
Chương 6: Chế phẩm vi sinh vật dùng trong bảo vệ thực vật
Chương 7:Chế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lý và cải tạo môi trường

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn xuân Thành
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?aw8bv5cuaonw4ru
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *