Đánh giá hao mòn và độ tin cậy của đầu máy Diezel – Đỗ Đức Tuấn, 116 Trang

 

zcx
Chất lượng vận dụng của đầu máy được thể hiện qua hàng loạt các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật, trong đó có các chỉ tiêu về độ tin cậy, thể hiện khả năng làm việc, mức độ hao mòn, hư hỏng của các chi tiết trên đầu máy trong các điều kiện làm việc cụ thể, đặc biệt trong điều kiện ở nước ta. ở các nước phát triển, nghiên cứu hao mòn và đánh giá độ tin cậy của đầu máy trong quá trình sử dụng và khai thác là vấn đề thường xuyên được cập nhật và ngày càng hoàn thiện. ở Việt Nam vấn đề này còn tương đối mới mẻ, có thể nói cho đến nay, vấn đề nghiên cứu các chỉ tiêu liên quan đến quá trình hao mòn và độ tin cậy của đầu máy vẫn chưa được quan tâm một cách đúng mức và chưa có những nghiên cứu một cách đầy đủ và hệ thống. Để góp phần làm sáng tỏ những biến đổi về tính năng kỹ thuật của đầu máy trong quá trình khai thác, cũng như góp phần nâng cao hiệu quả vận dụng và hoàn thiện quy trình sửa chữa đầu máy, đến tiến hành các nghiên cứu liên quan tới việc khảo sát hao mòn các cụm chi tiết chính trên đầu máy diezel sử dụng trong điều kiện Việt Nam, xác định các đặc trưng hao mòn cơ bản, trong đó có các quy luật hao mòn của chi tiết theo thời gian làm việc; đánh giá độ tin cậy của các phân hệ trên đầu máy thông qua các hư hỏng gây gián đoạn chạy tầu trên tuyến, và nội dung các nghiên cứu đó được giới thiệu trong cuốn sách này.
Các thông số đặc trưng về c−ờng độ hao mòn của chi tiết hoặc cụm chi tiết là cơ sở để xác định thời gian làm việc của chúng giữa hai kỳ giải thể, sửa chữa; hay nói khác, là cơ sở cho việc kiểm nghiệm và hiệu chỉnh (rút ngắn hoặc kéo d_i) chu kỳ giải thể, bảo d−ỡng, sửa chữa hiện hành của nhóm chi tiết nói riêng và của đầu máy nói chung. Căn cứ lượng dự trữ hao mòn, các giá trị hao mòn giới hạn và c−ờng độ hao mòn thực tế của mỗi loại chi tiết, có thể xác định được tuổi thọ kỹ thuật hay thời hạn phục vụ của các loại chi tiết đF khảo sát. Các thông số về c−ờng độ hao mòn của các loại chi tiết còn cho phép phân tích, đánh giá chất lượng của các chi tiết trong quá trình vận dụng, mối quan hệ giữa điều kiện khai thác với quá trình hao mòn, cho phép dự báo được trạng thái kỹ thuật và thời hạn làm việc hay tuổi thọ còn lại của chúng, lập kế hoạch chi phí phụ tùng vật t− dự trữ cho đầu máy trong quá trình khai thác và bảo d−ỡng, sửa chữa.
Các chỉ tiêu độ tin cậy được xác định là cơ sở cho việc phân tích, so sánh mức độ tin cậy làm việc của các phân hệ trong một loại đầu máy và giữa các loại đầu máy với nhau, đồng thời là cơ sở cho việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của độ tin cậy vận dụng đầu máy tới chất lượng và hiệu quả vận tải đ−ờng sắt. Nội dung cuốn sách có thể dùng làm t_i liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ng_nh cơ khí nói chung và chuyên ng_nh đầu máy-toa xe nói riêng. Mặt khác, cuốn sách cũng có thể có ích đối với các kỹ s−, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý thuộc lĩnh vực đầu máy – toa xe trong ng_nh vận tải đ−ờng sắt Việt Nam. Chúng tôi xin b_y tỏ lòng cảm ơn chân thành đối với Phó Giáo s− Tiến sỹ Phan Văn Khôi (Cục đăng kiểm Việt Nam) đF d_nh thời gian đọc bản thảo và cho những ý kiến chỉ dẫn thiết thực và quý báu. Trong quá trình biên soạn, chắc chắn không tránh khỏi những sơ suất và thiếu sót về nội dung cũng như hình thức chúng tôi chân thành mong nhận được các ý kiến đóng góp và xây dựng của bạn đọc.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đỗ Đức Tuấn
Kiểu tập tin : PDF
[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?pmjhow6ernj0a0i
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *