[Đề Tài] Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chế Biến Tiêu Sọ – Nguyễn Văn Nghĩa

[Đề Tài] Công Nghệ Xử Lý Nước Thải Chế Biến Tiêu Sọ – Nguyễn Văn Nghĩa

 

Nước thải do sản xuất tiêu sọ có mức độ ô nhiễm cao nhưng chưa được quan tâm xử lý nên đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp lân cận. Bài báo này nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải tiêu sọ gồm công nghệ sinh học kỵ khí kết hợp hiếu khí và tận dụng hệ sinh thái tự nhiên để khử COD và độ màu với chi phí đầu tư và vận hành thấp nhất phù hợp với điều kiện của các cơ sở sản xuất.
Mặc dầu có hàm lượng COD, BOD, SS và độ màu rất cao, nhưng với công nghệ sinh học sẽ loại bỏ được 95 – 97% và còn tiếp tục khử COD và độ màu triệt để hơn bằng thảm thực vật tự nhiên của địa phương. Hiệu quả xử lý của công nghệ nghiên cứu đạt 97% ÷ 98% đối với COD và 90 ÷ 94% đối với độ màu. Công nghệ đã được triển khai áp dụng thực tế tại huyện Đắk Rlấp, Đắk Nông và đạt kết quả khả quan

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Văn Nghĩa
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 696KB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
https://rapidshare.com/#!download|843p1|3082485267|19978_thuvienso.info.pdf|664|0|0
[/like-gate]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *