Giáo trình Luật Đầu Tư và Xây Dựng – Ts.Nghiêm Văn Dĩnh, 209 Trang

 

http://www.thuvienso.info Giáo Trình Luật Đầu Tư Và Xây Dựng này được biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư xây dựng cầu đường những kiến thức cơ bản về Pháp luật, Kinh tế, Luật xây dựng, mà trọng tâm là những kiến thức luật về lập và quản lý dự án, về hoạt động khảo sát thiết kế, về đấu thầu xây dựng, về quản lý kỹ thuật và chất lượng, về địa vị pháp lý của doanh nghiệp, về chế độ hợp đồng kinh tế, về tài phán trong kinh doanh và hành nghề xây dựng. Giáo Trình Luật Đầu Tư Và Xây Dựng là tài liệu chính để giảng dạy và học tập môn Luật xây dựng cho sinh viên ngành Xây dựng cầu đường. Giáo trình còn được dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên ngành Kinh tế xây dựng, cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý ở những lĩnh vực có liên quan.
Chương 1. Đối tượng và ph ương pháp điều chỉnh của luật xây dựng
Chương 2. Quản lý nhà nước về đầu tư và xây dựng
Chương 3. Định chế cơ bản về  đầu tư và quá trình đầu tư xây dựng công trình
Chương 4. Hoạt  động xây d ựng, quy ho ạch xây d ựng và d ự án đầu tư xây dựng công trình
Chương 5. Thiết kế xây dựng công trình
Chương 6. Quản lý thực hiện dự án
Chương 7. Lựa chọn nhà thầu và đấu thầu trong xây dựng
Chương 8. Quản lý kỹ thuật và chất lượng công trình xây dựng
Chương 9. Chế độ pháp lý chủ yếu về doanh nghiệp
Chương 10.Cchế  độ pháp lý v ề hợp  đồng xây d ựng và tài phán trong kinh doanh xây dựng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Ts.Nghiêm Văn Dĩnh
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?96i1ll590bus2ks
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *