Kinh Tế và Quản Lý Xây Dựng – Ts.Bùi Ngọc Toàn, 232 Trang

 

http://www.thuvienso.info Môn học  “Kinh tế  và Quản  lý  xây dựng” nằm  trong hệ  thống  các môn học  thuộc chuyên ngành “Dự án và Quản lý dự án xây dựng công trình giao thông”, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải. Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến  thức cơ bản nhất về khoa học quản lý nói chung, quản lý chuyên ngành xây dựng và quản lý doanh nghiệp xây dựng, nói riêng. Thời gian lên lớp là 60 tiết cho các sinh viên chuyên ngành. Phân công biên soạn cụ thể như sau: 
–  TS. Bùi Ngọc Toàn: chương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 và chủ biên toàn bộ giáo trình.
–  KS. Nguyễn Quang Hiển: chương 9.
–  KS. Phan Thị Hiền: chương 11.
–  KS. Cao Phương Thảo: chương 13.
–  CN. Lê Mạnh Đức: chương 7.
–  CN. Lê Mạnh Đức và TS. Bùi Ngọc Toàn: chương 14.
Tập thể tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ cho giáo trình được xuất bản,  trước hết là  lãnh đạo Trường Đại học Giao thông Vận tải, Hội đồng khoa học nhà trường, các tác giả của các tài liệu mà giáo trình đã tham khảo và sử dụng. Giáo trình “Kinh tế và Quản lý xây dựng” được biên soạn lần đầu, mặc dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi sai sót. Tập thể tác giả rất mong được sự góp ý của các đồng nghiệp, của anh chị em sinh viên và tất cả bạn đọc để tiếp tục hoàn chỉnh trong lần tái bản sau. Mọi đóng góp xin gửi về địa  chỉ: Bộ môn: “Dự án và Quản  lý dự án”, Khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông Vận tải.
Chương 1. Tổng quan về quản lý và quyết định quản lý
Chương 2. Chức năng lập kế hoạch
Chương 3. Chức năng tổ chức
Chương 4. Điều hành trong quản lý
Chương 5. Chức năng kiểm tra
Chương 6. Đặc điểm của sản phẩm và sản xuất xây dựng
Chương 7. Quản lý Nhà nước đối với ngành xây dựng
Chương 8. Đầu tư và hiệu quả đầu tư xây dựng
Chương 9. Khảo sát và thiết kế trong xây dựng
Chương 10. Định mức, đơn giá và dự toán trong xây dựng
Chương 11. Tổ chức quản lý doanh nghiệp
Chương 12. Tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng
Chương 13. Quản lý lao động, tiền lương trong doanh nghiệp xây dựng
Chương 14. Tài sản và vốn của doanh nghiệp xây dựng

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?b9al0vawovc11t0
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *