Giáo trình Máy điện – Đặng Văn Đào, 181 Trang

 

zxc
Giáo trình Máy điện được biên soạn đề cương do vụ THCN-DN, Bộ giáo đục & Đào tạo xây dựng và thông qua. Nội dung được biên soạn theo tinh thần ngắn gọn, dễ hiểu.Các kiến thức trong toàn bộ giáo trình có mối liên hệ logic chặt chẽ. Tuy vậy, giáo trình cũng chỉ là một phần trong nội dung của chuyên ngành đào tạo cho nên người dạy, người học cần tham khảo thêm các giáo trình có liên quan đối với ngành học để việc sử dụng giáo trình có hiệu quả hơn. Khi biên soạn giáo trình, chúng tôi đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến môn học và phù hợp với đối tượng sử dụng cũng như cố gắng gắn những nội dung lí thuyết với những vẫn đề thực tế thường gặp trong sản xuất, đời sống để giáo trình có tính thực tiễn cao.
Chương 1: Máy biến áp
Chương 2: Máy điện không đồng bộ
Chương 3: Máy điện đồng bộ
Chương 4: Máy điện một chiều
Chương 5: Dây quấn máy điện
Chương 6: Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Đặng Văn Đào
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?fzmnzojzmam
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *