Giáo trình Máy Vận Chuyển Vật Liệu Rời – Nhiều Tác Giả, 60 Trang

 

Trong quá trình sản xuất thực phẩm, thông thường nguyên vật liệu phải qua các công đoạn gia công chế biến bằng nhiều máy móc thiết bị khác nhau, do đó nguyên vật liệu cần phải được chuyển từ công đoạn nầy sang công đoạn khác. Quá trình nầy được thực hiện nhờ các máy vận chuyển phù hợp với tính chất của nguyên vật liệu. Thông thường, máy vận chuyển làm việc liên tục, chuyên chở vật liệu theo hướng đã định, có thể làm việc trong một thời gian không giới hạn, không dừng lại khi nạp và tháo liệu.
Các máy và thiết bị vận chuyển liên tục bao gồm các loại chính như: gàu tải, băng tải, xích tải, cào tải thuộc nhóm máy có bộ phận kéo và vít tải, vận chuyển bằng không khí và thủy lực thuộc nhóm máy không có bộ phận kéo.
Chương 1.VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU RỜI
Chương 2.MÁY RỬA BAO BÌ- NGUYÊN LIỆU THỰC PHẨM
Chương 3.MÁY PHÂN LOẠI – LÀM SẠCH VẬT LIỆU RỜI
Chương 4.ÐỊNH LƯỢNG VẬT LIỆU RỜI
Chương 5.MÁY GIA CÔNG CƠ SẢN PHẨM THỰC PHẨM
Chương 6.MÁY ÐỊNH LƯỢNG – CHIẾT RÓT SẢN PHẨM LỎNG
Chương 7.MÁY LY TÂM – PHÂN LY

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nhiều tác giả
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 4.52MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *