Thiết Kế Cống và Cầu Nhỏ Trên Đường Ôtô – Nguyễn Quang Chiêu, 316 Trang

 

xcv
Cống và cầu nhỏ chiếm một tỷ trọng rất lớn trong toàn bộ hệ thống các công trình thoát nước trên đường. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ có đúng đắn hay không có một ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sử dụng và giá thành xây dựng của toàn bộ công trình. Việc thiết kế cống và cầu nhỏ là một công tác rất tổng hợp, bao gồm từ việc điều tra khảo sát thủy văn, tính toán lưu lượng nước, chọn loại cống và cầu nhỏ và bố trí chúng, tính toán thủy lực, xác định khẩu độ cầu nhỏ, cống…., tính toán các thiết bị tiêu năng, tính xói và gia cố hạ lưu cầu cống…, cho đến việc thiết kế kết cấu các loại cống và cầu nhỏ, thiết kế nền móng công trình cầu cống, bố trí khe phòng lún và tầng phòng nước… Quyển sách này cung cấp những kiến thức cơ bản liên quan đến những nội dung trên đây nhằm giúp độc giả có thể thiết kế hoàn chỉnh một công trình cống và cầu nhỏ trên đường.
Quyển sách này gồm 6 chương:
Chương 1: Khảo sát cầu nhỏ và cống
Chương 2: Tính toán lưu lượng
Chương 3: Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống
Chương 4: Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ
Chương 5: Thiết kế kết cấu cống
Chương 6: Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Quang Chiêu
Kiểu tập tin : PDF
Độ lớn tập tin : 8MB

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?pp6liq54rpl65kb
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *