Giáo trình Sức Bền Vật Liệu 2 – Gs.Ts.Phan Kỳ Phùng, 239 Trang

 

http://www.thuvienso.info Ở tập I chúng tôi đã trình bày những bài toán cơ bản của môn học sức bền vật liệu. Ngày nay, các ngành công trình, giao thông và cơ khí phải giải quyết nhiều bài toán cơ học phức tạp, đòi hỏi các kĩ sư phải biết nhiều kiến thức rộng hơn, nhìn nhận và giải quyết những  bài toán phức tạp có liên quan đến kiến thức đàn hồi, lí thuyết dẻo, lí thuyết từ biến….Các đối tượng nghiên cứu ngoài những thanh được đề cập trong phần I của giáo trình này, chúng ta còn gặp những vật thể  đàn hồi khác như, tấm, vỏ, dầm trên nền đàn hồi, kết cấu thanh thành mỏng, bài toán tiếp xúc…Mỗi vấn đề là một chuyên đề, được nghiên cứu trong những quyển sách dày hàng trăm trang. Chúng tôi thiết nghỉ với sự mở rộng, môn học sức bền vật liệu cũng cần đề cập đến những vần đề trên ở một khối lượng nhất định để trình bày những kiến thức cơ bản và tối thiểu nhằm giúp các bạn có thể tìm hiểu các vấn đề đó mà trong  quá  trình học tập công tác có thể gặp phải.
Trong quá trình biên soạn chúng tôi nhận  được sự giúp  đỡ tận tình của giảng viên cao cấp Phạm Văn Song của Đại học Đà nẳng. Ông Phạm Văn Song đã đóng góp nhiều ý kiến hay để sửa chữa,chỉnh lí vă vi tnh giáo trình này.   Các tác giả thành thật cảm ơn.  Với một khối lượng không nhỏ, dù có cố gắng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót về nội dung cũng như hình thức.  Chúng tôi rất mong sự đóng góp của độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Chương 10: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời
Chương 11: Uốn ngang và uốn dọc đồng thời
Chương 12: Thanh cong phẳng
Chương 13: Tính chuyển vị của hệ thanh
Chương 14: Tính hệ siêu tĩnh bằng phương pháp lực
Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất thay đổi
Chương 16: Tải trọng động
Chương 17:  Ống dày
Chương 18: Dây mềm
Chương 19: Dầm trên nền đàn hồi
Chương 20: Tính độ bền kết cấu theo trạng thái giới hạn
Chương 21: Tấm và vỏ
Chương 22: Kết cấu thanh thành mỏng
Chương 23: Bài toán tiếp xúc

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Phan Kỳ Phùng
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?jbz6gpdc3339n4c
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *