[Silde Bài Giảng] Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình, 97 Trang

Chương 1. Mở đầu
– Các khái niệm
– Mục tiêu và nguyên tắc
– Công trình áp dụng và nội dung kiểm tra
Chương 2. Kiểm định vật liệu
– Cát
– Đất
– Đá & CFĐD
– Phục gia
– Bê tông cường độ cao
– Chất kết dính hữu cơ
– Chất kết dính vô cơ
– Bê tông xi măng
– Cọc khoan nhồi
– Kim loại
Chương 3. Kiểm định thử tải
– Một số hư hỏng
– Quan hệ giữa E và nhiệt độ T
Phụ lục

 

Nguồn : internet
Tác giả : Khuyết danh
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?dehggph0kefg1h7
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *