Giáo trình Xử Lý Nước Cấp – Ths.Nguyễn Lan Phương, 185 Trang

 

Chương 1. Thành phần tính chất nước thiên nhiên
1.1  Đặc điểm, thành phần, tính chất nước mặt, nước ngầm
1.2. Anh hưởng của các chất đối với chất lượng nước, sự ô nhiễm nước
1.3. Các chỉ tiêu hay thông số đánh giá chất lượng nước.
1.4. Nồng  độ giới hạn cho phép của các chất  độc hại
1.5. Yêu cầu chất lượng nước cho ăn uống và sinh hoạt
Chương 2: Các sơ đồ công nghệ xử lý nước, các phương pháp xử lý nước. 
2.1.Các nguyên tắc lựa chọn phương pháp xử lý nước
2.2 Các công nghệ xử lý nước
2.3.Các phương pháp xử lý nước:
2.4 Lắng nước
2.5 Quá trình lọc và bể lọc
2.6 Xử lý sắt và mangan:
2.7 Các phương pháp xử lý đặc biệt
Chương 3 : Qui hoạch tổng thể nhà máy nước 
3.1 Các yêu cầu chung
3.2 Bố trí quy hoạch mặt bằng nhà máy xử lý nước
3.3 Nguyên tắc bố trí công trình trong trạm xử lý nước
Chương 4: quản lý, vận hành, bảo quản dưỡng các công trình thiết bị trong nhà máy nước 
4.1 Nghiệm thu và đưa công trình vào hoạt động
4.2 Thiết bị đo điều khiển
4.3 Quản lý kĩ thuật trạm xử lý nước

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Lan Phương
Kiểu tập tin : PDF

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?a4v1y1crqskqoqc
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *