Khí hậu và Khí tượng đại cương – Trần Công Minh, 255 Trang

 

Khí tượng học là khoa học về khí quyển – vỏ không khí của Trái Đất. Do nghiên cứu các quá trình vật lý đặc trưng cho Trái Đất, nên khí tượng học thuộc khoa học vật lý. Khí hậu học là khoa học về khí hậu – tập hợp các điều kiện khí quyển đặc trưng cho một nơi nào đó và phụ thuộc vào hoàn cảnh địa lý của địa phương.Với ý nghĩa đó, khí hậu ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế của con người như: nông nghiệp, sự phân bố địa lý của công nghiệp, giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không.  Khí hậu học thực chất là khoa học địa lý và môi trường. Những kiến thức trong lĩnh vực khí hậu rất cần thiết cho việc đào tạo cán bộ địa lý và môi trường thuộc bất kỳ chuyên môn nào. 
Khí hậu học liên quan chặt chẽ với khí tượng học. Sự hiểu biết các quy luật khí hậu học chỉ có thể dựa trên cơ sở các quá trình khí quyển. Vì vậy, khi phân tích nguyên nhân xuất hiện của các loại khí hậu và sự phân bố của chúng trên Trái Đất, khí hậu học xuất phát từ những khái niệm và quy luật của khí tượng học.  Trong giáo trình này, chúng tôi cố gắng trình bày kết hợp chứ không riêng lẻ hai môn khí hậu học và khí tượng học. Nhiệm vụ đầu tiên là tìm hiểu nội dung và những phương pháp nghiên cứu của hai môn khoa học này.
Chương 1. Khái niệm cơ bản về khí tượng và khí hậu học
Chương 2. Không khí và khí quyển
Chương 3. Bức xạ khí quyển
Chương 4. Chế độ nhiệt của khí quyển
Chương 5. Nước trong khí quyển
Chương 6. Trường gió và trường áp
Chương 7. Hoàn lưu khí quyển
Chương 8. Khí hậu và phân vùng khí hậu trái đất
Chương 9. Biến đổi khí hậu

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Công Minh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?2163nyb345tza51
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *