Khí Tượng Học Synốp (phần nhiệt đới) – Trần Công Minh, 158 Trang

 

Chương 1 những động lực, nguồn năng lượng và các đặc điểm cơ bản của hoàn lưu nhiệt đới 
1.1  ranh giới miền nhiệt đới
1.2  cân bằng năng lượng nhiệt của mặt đất và khí quyển 
1.3  những nhân tố vật lý cơ bản
1.4 bảo toàn mômen quay và sự tồn tại đới gió đông  nhiệt đới và đới gió tây ôn đới
1.5  những đặc điểm cơ bản của hoàn lưu nhiệt đới
1.6  trường áp, trường gió miền nhiệt đới
1.7  chuyển động thẳng đứng
1.8  dòng xiết miền cận nhiệt và nhiệt đới
1.9  áp cao cận nhiệt tây thái bình dương và áp cao tibet
Chương 2 hoàn lưu gió mùa ở khu vực đông nam á
2.1  khái niệm chung
2.2  hình thế synôp mùa gió mùa đông bắc
2.3  xâm nhập lạnh và hệ thống thời tiết
2.4  hình thế synôp trong mùa gió mùa mùa hè
2.5  thời kỳ gió mùa tích cực (mạnh) và thời kỳ gió mùa thụ động (yếu)
Chương 3 những nhiễu động miền nhiệt đới 
3.1  đặc điểm cơ bản
3.2 dải hội tụ nhiệt đới
3.3  sóng đông
3.4  sóng xích đạo
3.5  hình thế phức hợp gây mưa lớn
3.6  dao động tựa 2 năm
3.7  dao động nhiệt đới 40-50 ngày
3.8  el nino dao động nam (enso) và hoàn lưu walker
Chương 4. Ap thấp nhiệt đới và bão 
4.1  định nghĩa và phân loại và hoạt động của bão ở tây bắc thái  bình dương
4.2 tần suất bão ở miền tây bắc thái bình dương và biển đông
4.3  đặc trưng cơ bản của bão
4.4  các giai đoạn phát triển của bão
4.5 sự hình thành bão
4.6 sự di chuyển của bão
4.7 dự báo sự di chuyển của bão
4.8 sự biến dạng của áp cao cận nhiệt và dòng dẫn ở tây bắc thái bình dương
Chương 5 mây tích và các hệ thống thời tiết quy mô vừa 
5.1  khái niệm cơ bản về mây tích và dông
5.2  phân lại dông
5.3  các giai đoạn phát triển của ổ dông
5.4 mưa đá
5.5  vòi rồng và lốc
5.6  những điều kiện cần cho sự phát triển dông
5.7  những profile nhiệt ẩm đặc trưng trước cơn dông
5.8  các nhân tố làm biến đổi profile nhiệt ẩm
5.9  các công cụ phân tích vai trò của độ đứt thẳng đứng của gió đối với sự hình thành và phát triển dông
5.10  các chỉ số dự báo dông
5.11  yêu cầu và trình tự dự báo dông
5.12  đánh giá khả năng thời tiết xấu trong dông
5.13  hoạt động dông ở việt nam và vấn đề dự báo dông.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Công Minh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?xcdvp753u6j9ykv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *