Hướng dẫn lập và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 

 

Chi phí đầu tư xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo, mở rộng công trình xây dựng. Chi phí đầu tư xây dựng công trình đ−ợc biểu thị qua chỉ tiêu tổng mức đầu tư của dự án ở giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình ở giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, giá trị thanh toán, quyết toán vốn đầu tư khi kết thúc xây dựng đ−a công trình v_o khai thác sử dụng.

Chi phí đầu tư xây dựng công trình đ−ợc lập theo từng công trình cụ thể, phù hợp với giai đoạn đầu tư xây dựng công trình, các b−ớc thiết kế v_ các quy định của Nh_ n−ớc.

Việc lập v_ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình phải đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư, đồng thời phải đảm bảo tính khả thi của dự án đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tính đúng, tính đủ, hợp lý, phù hợp với điều kiện thực tế v_ yêu cầu khách quan của cơ chế thị tr−ờng.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Bộ XD
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?bzb9oe5w65924c1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *