MASTERCAM – Tìm hiểu về lập trình gia công tiện trên mastercam X8

Mastercam tiện là một phần không thể thiếu khi nói đến lập trình gia công được. cũng giống phay tiện trên mastercam sẽ cho phép người sử dụng thự hiện gia công trực tiếp trên phần mềm sau khi đã đúng với yêu cầu thì người sử dụng có thể xuất code để chuyển qua máy CNC

mastercam

Các chu trình trên mastercam cung cấp cho người dùng lập trình cả biên dạng trong và biên dạng ngoài như:

tiện khỏa mặt (Face)

Tiện thô (Rough)

Tiện tinh (Finish)

Tiện rãnh (Groove)

Tiện ren (Thread)

Cắt đứt (Cut off)

Gia công lỗ (Drill)

mastercam11

– Ngoài ra trên mastercam còn cung cấp các chu trình tự động Quick, Canned rất hữu ích.

– Gia công tiện có trục C

– Các phép biến đổi hỗ trơ gia công Transforms cũng rất đáng lưu tâm giúp tiết kiệm thời gian lập trình những biên dạng đối xứng và có tính lặp lại cao.

[adrotate banner=”4″]

2.3. Wirecut : Dùng để lập trình cắt dây trên mastercam

Đối với cắt dây chỉ cần file vẽ 2D như AutoCAD là đã có thể lập trình trực tiếp trên máy cắt dâymastercam

Tìm hiểu về phay trên mastercam