Nguyên Lý Thiết Kế và Kiến Trúc Nhà Dân Dụng – Pgs.Ts.Lê Kiều, 25 Trang

kien truc

 

Cuốn Nhà Ở Và Nhà Công Cộng là phần 2 của bộ sách Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Dân Dụng, tiếp theo cuốn Kiến Trúc Nhập Môn. Nội dung sách nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bắt đầu chuyên sâu về các loại hình kiến trúc nhà ở và nhà công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trình phát triển, phân loại… đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm các ví dụ tốt để minh họa, cùng các triển vọng xu hướng phát triển của chúng trong tương lai. Những kiến thức cơ sở, các nguyên lý chung và các loại nhà đơn giản, phổ cập nhật được trình bày trong cuốn sách này. Các vấn đề hay công trình phức tạp đòi hỏi tri thức liên ngành, tổng hợp và mở rộng sẽ được trình bày trong cuốn tiếp sau. Cuốn Nhà Ở Và Nhà Công Cộng là phần 2 của bộ sách Nguyên Lý Thiết Kế Kiến Trúc Nhà Dân Dụng, tiếp theo cuốn Kiến Trúc Nhập Môn.
Nội dung sách nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức bắt đầu chuyên sâu về các loại hình kiến trúc nhà ở và nhà công cộng thông dụng, từ đặc điểm loại hình, lược sử quá trình phát triển, phân loại… đến các nguyên tắc và tiêu chuẩn thiết kế từng loại công trình cụ thể kèm các ví dụ tốt để minh họa, cùng các triển vọng xu hướng phát triển của chúng trong tương lai. Những kiến thức cơ sở, các nguyên lý chung và các loại nhà đơn giản, phổ cập nhật được trình bày trong cuốn sách này. Các vấn đề hay công trình phức tạp đòi hỏi tri thức liên ngành, tổng hợp và mở rộng sẽ được trình bày trong cuốn tiếp sau

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Lê Kiều
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/?6ebcvq7g0icknmn
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *