Những công nghệ được dùng với sự trợ giúp của máy tính.

Được viết tắt là CAx với x là lĩnh vực được  ứng dụng

File:CaxOnCAD.png

Danh sách công nghệ được áp dụng:

Leave a Reply

Your email address will not be published.