TCVN 7888:2008 “Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước”

 

Ngày 04/10/2007, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội đồng KHCN chuyên ngành Xây dựng đã tiến hành nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn “Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước – Yêu cầu kỹ thuật và Phương pháp thử” do PGS. TS Bùi Văn Bội thuộc Hội Công nghiệp Bê tông Việt Nam chủ trì biên soạn. Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (PC) có nhiều ưu điểm vượt trội so với các loại cọc khác và thường được sử dụng trong những công trình nhà cao tầng. Ở Việt Nam, việc sử dụng cọc bê tông ly tâm ứng lực trước trong các công trình xây dựng khá phổ biến. Tuy nhiên, công tác sản xuất và thử nghiệm cọc hiện nay sử dụng quy trình theo tiêu chuẩn nước ngoài, gây nhiều trở ngại trong việc áp dụng tại nước ta. Do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn này là hết sức cần thiết, dùng để áp dụng cho cọc bê tông ứng lực trước, được sản xuất theo phương pháp quay ly tâm.

Trong quá trình xây dựng dự thảo tiêu chuẩn, nhóm biên soạn đã viện dẫn tất cả các tiêu chuẩn trong hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN, TCVN có liên quan cần tham chiếu để tạo thuận tiện cho người sử dụng. Thép dự ứng lực đáp ứng theo tiêu chuẩn JIS G 3112 hoặc tương đương. Ở Việt Nam chưa có tiêu chuẩn về cọc bê tông ly tâm ứng suất trước, vì vậy, nhóm biên soạn đã lựa chọn tiêu chuẩn của Nhật Bản và JIS A 5335: 1979, JIS A 5337: 1982 và JIS A 5373:2005 làm cơ sở để tham khảo và xây dựng dự thảo.

Nội dung của thể của dự thảo tiêu chuẩn được bố cục theo đúng quy định hiện hành, bao gồm các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Phân loại, hình dáng, kích thước cơ bản và ký hiệu qui ước; Yêu cầu về chất lượng; Yêu cầu về vật liệu; Phương pháp thử và Ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển. Nhìn chung, nhóm biên soạn đã cố gắng vận dụng cả 2 tiêu chuẩn JIS A 5335:1979 và JIS A 5337:1982 nhằm đáp ứng được yêu cầu nâng cao các chỉ tiêu của sản phẩm PC, đồng thời tiếp cận các chỉ tiêu của sản phẩm cọc bê tông cường độ cao ly tâm ứng suất trước (PHC), giúp các doanh nghiệp Việt nam có thể sản xuất được các sản phẩm thoả mãn tiêu chuẩn này. Khi trình độ sản xuất của các doanh nghiệp đã được nâng cao, đáp ứng được các yêu cầu của PHC thì tiêu chuẩn này cần được soát xét sửa đổi cho phù hợp với yêu cầu chung. Dự thảo tiêu chuẩn đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Khá. (nguồn Bộ Xây Dựng)

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate]http://mediafire.com/?vgfrciredfi654z
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *