[Slide bài giảng] Trình tự lập dự án đầu tư xây dựng – Nguyễn Tuấn Dũng

Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình được quy định tại khoản 1 Điều 12 của Nghị định này;

Thiết kế hai bước bao gồm bước thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án trừ các công trình được quy định tại điểm a và c của khoản này;

Thiết kế ba bước bao gồm bước thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công áp dụng đối với công trình quy định phải lập dự án và có quy mô là cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II có kỹ thuật phức tạp do người quyết định đầu tư quyết định.

 

Nguồn : internet
Tác giả : Nguyễn Tuấn Dũng
Kiểu tập tin : PPT

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://mediafire.com/?uyu3cgm88yph912
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *